SEN - zakodowana wiadomość do samego siebie

„Moim zdaniem takie właśnie znaczenie ma każdy sen – jest przesłaniem egzystencjalnym. Dotyczy całości Twojego istnienia, jest jakby częścią scenariusza twojego życia…i możesz być pewien, że jeśli jakiś sen się powtarza, stawką jest niezwykle ważna kwestia egzystencjalna”

F. Perls (Fritz Perls – Petruska Clarkson, Jennifer Mackewn)Sen to opowieść o Tobie…praca ze snem w konwencji Gestalt dotyczy poszerzania świadomości tego kim oraz jaki Jesteś.
To pojęcie ŚWIADOMOŚCI, nie dotyczy myślenia logicznego. Dotyczy Bycia, doświadczania uczuć, myśli, doznań. To umiejętność orientowania się we własnym życiu, obserwowania tego co wokół oraz łączenia się ze środowiskiem. To zdolność do tworzenia relacji z innymi ludźmi i komunikowania się ze światem.

Treść snu pokazuje nam jakąś część nas samych, często „zakamuflowaną”, ukrytą pod symbolami, czasem niezwykle emocjonalną, przerażającą, smutną, zawsze w jakiś sposób poruszającą. Problemy każdego człowieka zawsze przejawiają się w jego snach. Jest to bardzo istotny i spontaniczny wyraz naszego istnienia. Ważne jest znalezienie osobistego znaczenia marzeń sennych, osobistej wykładni snu.

Celem pracy ze snem w konwencji Gestalt, jest zidentyfikowanie się z nim, z jego elementami. Części snu, to części nas samych. To mogą być emocjonalne aspekty, których nie chcemy, nie akceptujemy, i wyłączany te obszary poza siebie np. złość, smutek. W podejściu Gestalt te części ponownie przyłączamy. Naszą aktywną rolą na jawie jest to, aby „odkodować” taki sen. Dowiedzieć się co do nas mówi i ….odczytać wiadomość do samego siebie.

Z. Freud mówił o tym że sen jest „królewską drogą do nieświadomości” natomiast F. Perls twórca metody Gestalt, mówi: „sen jest królewską drogą do integracji” Człowiek zintegrowany to człowiek dojrzały, świadomy siebie. Świadomy swoich zalet jak i znający swoje słabe strony. Człowiek zintegrowany doświadcza, uczy się, rozwija, jest w ruchu, pożytkuje energię na poznawanie i doświadczanie, na kontakt z ludźmi i światem, odczuwa satysfakcję z życia.

CEL: praca nad wybranymi przez siebie obszarami wewnętrznych konfliktów; odkrywanie treści snów; odkrywanie emocjonalnego przekazu snów; odniesienie treści snu do realnego świata osoby śniącej.

CZAS: Warsztat jest dwudniowy

DLA KOGO: dla wszystkich osób zainteresowanych snem, poszerzaniem świadomości, z potrzebą integracji i spełniania się.


Program warsztatu:

I dzień: część wykładowa połączona z prezentacją + praca warsztatowa
II dzień: praca warsztatowa

Zgłoszenia: ivonavasil@gmail.com, 668 068 92