Terapia indywidualna

Pracuję z osobami przeżywającymi różnorodne trudności w życiu:Oferuję wsparcie w poszukiwaniu lepszej jakości w życiu osobistym i zawodowym, w odkrywaniu i rozwijaniu swojego potencjału, talentów i kształtowaniu osobowości na różnych etapach życia.

Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.