Terapia Gestalt

Gestalt – kierunek w psychoterapii, którego twórcą był Fritz Perls. Charakteryzuje się holistycznym rozumieniem człowieka (organizmu). Celem tej metody jest integracja osobowości poprzez pracę w Tu i Teraz, poszerzanie świadomości, słuchanie emocji, rozróżnianie potrzeb po to, aby wspomóc człowieka w osiąganiu dojrzałości.

Kluczowe pojęcia:
Świadomość to umiejętność bezpośredniego odczuwania rzeczywistości.

Tu i Teraz – bezpośrednie, aktualne doświadczenie, wielowymiarowe: zarazem emocjonalne, intelektualne, społeczne, duchowe, zmysłowe. Doświadczenie w kontakcie, w relacji z drugim człowiekiem, twórcza adaptacja w danym czasie i miejscu.

Odpowiedzialność dotyczy zarówno świadomości wyboru konkretnych decyzji jak i świadomości unikania dokonania wyboru. Zatem każdy jest odpowiedzialny za siebie i za to co robi. Każdy człowiek pracuje we własnym tempie i poświęca uwagę temu co mu najbardziej na tę chwilę odpowiada i co jest najważniejsze.

Gestalt łączy wiele technik zarówno werbalnych jak i niewerbalnych: psychodrama, praca z ciałem, oddychaniem, praca ze snem, zajęcia twórcze, praca z głosem. Jednak to nie techniki są najważniejsze, lecz poznanie samego siebie.


Praca ze snem w konwencji Gestalt

W ujęciu gestaltowskim sny są projekcjami niedokończonych sytuacji, gdzie różne części snu można postrzegać, jako części osobowości śniącego. „Z powodu postawy lękowej próbujemy uniknąć z nimi kontaktu i stajemy się wyobcowani wobec samych siebie; konflikty między elementami snu odzwierciedlają konflikty w osobowości”* W pracy ze snem można ponownie nawiązać utracony kontakt z poszczególnymi fragmentami poprzez identyfikacje z nimi, poprzez bycie i czucie. W gestaltowskiej pracy ze snem nie interpretuje się snów, nie wyjaśnia się symboli. Sen jest doświadczany.

* Clara E. Hill „Sen w psychoterapii” Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000